Begoña
Paz

Entrevistas:
Lugar de gravación: Museo de Belas Artes (A Coruña)
Ano de gravación: 2013
Lugar de gravación: Museo de Belas Artes (A Coruña)
Ano de gravación: 2013
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2010
Lugar de gravación: A Coruña
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: Museo de Belas Artes (A Coruña)
Ano de gravación: 2013
A autora le outros autores/as:
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2010
A autora le a súa obra:
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea de Gas Natural Fenosa (MACUF) (A Coruña)
Ano de gravación: 2010
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea de Gas Natural Fenosa (MACUF) (A Coruña)
Ano de gravación: 2010
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea de Gas Natural Fenosa (MACUF) (A Coruña)
Ano de gravación: 2010
Videopoemas:
Ano de gravación: 2009