Begoña
Paz

As mellores intencións
 Narrativa (Relatos)
 abril de 2008
 Edicións Xerais. Premio Centenario de Ribeira de Novela Curta 2006