Beatriz
Maceda Abeleira

Entrevistas:
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2013
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2013
Lugar de gravación: Fundación Luís Seoane (A Coruña)
Ano de gravación: 2022
Lugar de gravación: Museo de Belas Artes da Coruña. Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades (A Coruña)
Ano de gravación: 2022
A autora le outros autores/as:
(Méndez Ferrín, Xosé Luís)
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa (MAC) (A Coruña)
Ano de gravación: 2013
A autora le a súa obra:
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa (MAC) (A Coruña)
Ano de gravación: 2013
Actividades da AELG:
Lugar de gravación: San Domingos de Bonaval (Santiago de Compostela)
Ano de gravación: 2022
Lugar de gravación: Fundación Luís Seoane (A Coruña)
Ano de gravación: 2021