Beatriz
Maceda Abeleira

Entrevistas:
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2013
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2013
A autora le outros autores/as:
(Méndez Ferrín, Xosé Luís)
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa (MAC) (A Coruña)
Ano de gravación: 2013
A autora le a súa obra:
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa (MAC) (A Coruña)
Ano de gravación: 2013