Beatriz
García Turnes

Vida e obra de Ramón Piñeiro
 Biografía
 xaneiro de 2009
 Editorial Galaxia