Basilio
Losada

Entrevistas:
Lugar de gravación: Cidade da Cultura (Santiago de Compostela)
Ano de gravación: 2013
Lugar de gravación: Cidade da Cultura (Santiago de Compostela)
Ano de gravación: 2013
Conferencias:
Conferencia: Encontro co alumnado de galego en Cataluña (Proxecto Galauda)
Lugar de gravación: Facultat de Filologia da Universitat de Barcelona (Barcelona)
Ano de gravación: 2010
Conferencia: Conferencia de homenaxe a Ramón Piñeiro e presentación do libro Do sentimento á conciencia...
Lugar de gravación: Facultat de Filologia da Universitat de Barcelona (Barcelona)
Ano de gravación: 2009
Conferencia: Conferencia de homenaxe a Ramón Piñeiro e presentación do libro Do sentimento á conciencia...
Lugar de gravación: Facultat de Filologia da Universitat de Barcelona (Barcelona)
Ano de gravación: 2009
Conferencia: Conferencia de homenaxe a Ramón Piñeiro e presentación do libro Do sentimento á conciencia...
Lugar de gravación: Facultat de Filologia da Universitat de Barcelona (Barcelona)
Ano de gravación: 2009
Conferencia: Conferencia de homenaxe a Ramón Piñeiro e presentación do libro Do sentimento á conciencia...
Lugar de gravación: Facultat de Filologia da Universitat de Barcelona (Barcelona)
Ano de gravación: 2009
Conferencia: Conferencia de homenaxe a Ramón Piñeiro e presentación do libro Do sentimento á conciencia...
Lugar de gravación: Facultat de Filologia da Universitat de Barcelona (Barcelona)
Ano de gravación: 2009
Actividades da AELG:
Lugar de gravación: Gran Hotel de Lugo (Lugo)
Ano de gravación: 2007