Baldo
Ramos

Sentimentalismo. Antoloxía de referencia. Etapa de Implantación
 Poesía (Antoloxía)
 2011
 Editorial Bubela