Baldo
Ramos

Sentimentalismo. Antoloxía transcendental
 Poesía (Antoloxía)
 2015
 Editorial Bubela
 Veiga, Eva