Baldo
Ramos

Cartografía do exilio
 Poesía
 outubro de 2014
 Deputación da Coruña. Accésit do Premio Miguel González Garcés en 2014