Baldo
Ramos

1+1=3
 Poesía
 2016
 Edicións Positivas. Con Franck Meyer