Baldo
Ramos

Palimpsesto
 Poesía
 2009
 Sotelo Blanco Edicións