Baldo
Ramos

Palabras para un baleiro
 Poesía (Poemario)
 outubro de 2009
 Edicións Espiral Maior. XI Premio Fiz Vergara Vilariño