Baldo
Ramos

A ferida de comprender
 Poesía
 2010
 Libros da Frouma