Baldo
Ramos

A árbore da cegueira
 Poesía
 2002
 Edicións Espiral Maior. Premio de poesía Concello de Carral