Baldo
Ramos

Raizames
 Poesía
 2001
 Edicións Follas Novas