(1914 - 2012)

Avelino
Pousa Antelo

Colectivas
2009?
2008
Cemiterio. Mesía (2008)
Alcabre. Vigo (2008)