(1931 - 2009)

Avelino
Abuín de Tembra

Rosalía, biografía do centenario
 Biografía
 1985
 Padroado Rosalía de Castro