(1931 - 2009)

Avelino
Abuín de Tembra

Colectivas
Casa-Museo de Rosalía. A Matanza. Iria Flavia. Padrón (2008)