(1931 - 2009)

Avelino
Abuín de Tembra

Ruta rosaliana
 Divulgación
 1984
 Fundación Rosalía