(1931 - 2009)

Avelino
Abuín de Tembra

Camiños
 Poesía
 1961
 Atlas