(1939 - 2019)

Arturo
Lezcano

MemOria
 Narrativa (Novela)
 outubro de 2020
 Fundación Vicente Risco