(1939 - 2019)

Arturo
Lezcano

Ourense, Cittá aperta
 Ensaio
 1999
 Edicións Lea