Armando
Requeixo

Pensar é escuro. Poesía reunida (1991-2004), de Luísa Villlalta
 Edición crítica (Poesía)
 marzo de 2023
 Editorial Galaxia