Armando
Requeixo

O mundo e outras vésperas. Colaboracións en El Pueblo Gallego (1932-1936), de Álvaro Cunqueiro
 Edición crítica (Xornalismo)
 xuño de 2022
 Editorial Galaxia