Armando
Requeixo

Gaiola aberta. Escolma de poesía infantil (1997-2017), de Xoán Neira López
 Edición crítica (Poesía)
 xullo de 2018
 Baía Edicións