Armando
Requeixo

Epistolario, de Xosé María Díaz Castro
 Edición crítica (Biografía)
 novembro de 2014
 Editorial Galaxia