Armando
Requeixo

Vida e obra de Manuel Leiras Pulpeiro. Antoloxía poética
 Biografía
 outubro de 2012
 Editorial Galaxia. Con Xurxo Martínez González