Armando
Requeixo

Sobre letras e signos. Estudos en homenaxe a Anxo Tarrío
 Ensaio
 2017
 Centro Ramón Piñeiro, Xunta de Galicia