Armando
Requeixo

Profecía de autocumprimento
 Ensaio
 2007
 Publicado en ProTexta nº 5, inverno 2007-2008 (suplemento de libros da revista Tempos Novos)