Armando
Requeixo

Etnografía mindoniense, de Eduardo Lence-Santar
 Edición crítica
 2000
 Santiago de Compostela, Follas Novas, col. Libros da Frouma. Estudios e ensaios.