Anxo
Angueira

La flor, A mi madre, poesía dispersa e traducións, de Rosalía de Castro
 Tradución
 xuño de 2023
 Edicións Xerais