Anxo
Angueira

Terra de Iria. Viaxe ó país de Rosalía de Castro
 Divulgación
 2003
 Edicións A Nosa Terra