Anxo
Angueira

O valo de Manselle
 Poesía
 1996
 Edicións Xerais