Anxo
Angueira

Libro da Vertixe
 Poesía
 1997
 Deputación de Lugo