Anxo
Angueira

Guía de Lectura de Con pólvora e magnolias
 Divulgación (Manual)
 1992
 Edicións do Cumio