Antonio
García Teijeiro

Pasando as follas do tempo. Antoloxía poética (1987-2017)
 Poesía
 marzo de 2019
 Belagua. Pinturas de Xulio García Rivas