Antonio
García Teijeiro

Polo camiño do incerto
 Poesía (Poemario)
 2005
 Ediciós do Castro