Antonio
García Teijeiro

Disfrutar escribindo. A narración e a poesía nas aulas
 Ensaio (Didáctica)
 1990
 Editorial Galaxia