Antonio
García Teijeiro

O libro na escola. As bibliotecas escolares e de aula
 Ensaio (Didáctica)
 1989
 Xunta de Galicia