Antonio
García Teijeiro

Antoloxía, de Celso Emilio Ferreiro
 Edición crítica (Poesía)
 1989
 Edicións Xerais