Antonio
García Teijeiro

Na agonía dos outonos en silencio
 Poesía
 2002
 O Castro