Antonio
García Teijeiro

Palabras envoltas en cancións
 Poesía (Literatura infanto-xuvenil)
 abril de 2000
 Editorial Galaxia