Antonio
García Teijeiro

Cara a un lugar sen nome
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 1998
 Sotelo Blanco Edicións