Antonio
García Teijeiro

Ladrándolle á lúa
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 1997
 Sotelo Blanco Edicións. Ilustracións de María Antonia Pascual