Antonio
García Teijeiro

A teima de Xan
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 1991
 Sotelo Blanco Edicións