Antón
Reixa

Colectivas
Sede da Real Academia Galega. A Coruña (1987)