Antón
Baamonde

Aire para respirar. Memorias dun tempo presente
 Ensaio (Memorias)
 2002
 Edicións Xerais