Antón
Baamonde

Aire para respirar. Memorias dun tempo presente
 Biografía (Memorias)
 decembro de 2002
 Edicións Xerais