Antón
Baamonde

O marxismo e as linguaxes
 Ensaio (Filosofía)
 1989
 Editorial Galaxia