Andrea
Maceiras

Entrevistas:
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2015
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2015
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2015
A autora le outros autores/as:
(Campo, Marica)
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea (A Coruña)
Ano de gravación: 2015
A autora le a súa obra:
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea (A Coruña)
Ano de gravación: 2015
Actividades da AELG:
Lugar de gravación: Fundación Luís Seoane (A Coruña)
Ano de gravación: 2021