Andrea
Maceiras

Burbullas de calma serena
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 outubro de 2023
 Cuarto de inverno