Andrea
Maceiras

Violeta tamurana
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 2010
 Baía Edicións. Gañadora do IV Premio Meiga Moira